Ved innmelding vil barnet bli registrert i hovedklubben til BSK under Skileik. Medlemskap i hovedklubb på 150kr (barn opp til 16 år for 2016) og aktivitetsavgift på 300kr vil bli fakturert i etterkant.
Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.